Nofima rapportserie

Rapport/Report 15/2015 norsk sammendrag

Hovde, Gunnhild; Wang-Andersen, Jarle; Asbjørnsen, Bente

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 15/2015

Antall sider: 45

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-282-7

Open Access: green

Lenker:
ARKIV
FULLTEKST

Histamin dannes ved mikrobiell dekarboksylering av histidin. Histidin er en essensiell aminosyre som finnes i all fisk og spesielt i fiskevev i Scomberiscida- og Scombridae-familiene, for eksempel makrell, sild, ansjos og tunfisk. Histamin kan føre til Scombroid-forgiftning, som ligner på allergiske reaksjoner.

Denne metoden er ment for kvantifisering av histamin ned til 2 mg/kg, som ble bestemt til en fornuftig kvantifiseringsgrense. Metoden benytter væskekromatografi med OPA (o-ftaldialdehyd) som derivatiseringsreagens etterfulgt av fluorescensdeteksjon. Gjenvinningsforsøk viste at gjenvinningen av histamin er god, mellom 97,7 og 102 %, for alle uttestede prøvematrikser og konsentrasjonsnivåer (rundt 2-180 mg/kg). Metoden passer til formålet.