Publisert 2007

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-7251-727-3

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Solvang, Marianne; Mjøs, Svein Are

Serier : Nofima rapportserie 26/2007

År : 2007

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Det er analysert for flyktige komponenter i 33 tørrfisker. Tørrfiskene ble inndelt i 4 del-forsøk. 1. Tørking på hjell kontra klimarom 2. Tørkeforsøk med referanse 3. Ulik kvalitet ved henging 4. Tørking stoppet ved frysing Det er kjørt PCA av alle del-forsøkene, men den forklarte variasjonen er så lav at der ikke er mulig på bakgrunn av flyktige komponenter å skille de ulike tørrfiskgruppene fra hverandre i del-forsøkene. Det er funnet mellom 76-88 flyktige komponenter i headspacen over tørrfisken hvor av ca 25 % ikke er identifisert.