Nofima rapportserie

Flyktige komponenter i tørrfisk

Solvang, Marianne; Mjøs, Svein Are

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

Utgave: 26/2007

Antall sider: 20276

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-7251-727-3

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

Det er analysert for flyktige komponenter i 33 tørrfisker. Tørrfiskene ble inndelt i 4 del-forsøk.
1. Tørking på hjell kontra klimarom
2. Tørkeforsøk med referanse
3. Ulik kvalitet ved henging
4. Tørking stoppet ved frysing
Det er kjørt PCA av alle del-forsøkene, men den forklarte variasjonen er så lav at der ikke er mulig på bakgrunn av flyktige komponenter å skille de ulike tørrfiskgruppene fra hverandre i del-forsøkene. Det er funnet mellom 76-88 flyktige komponenter i headspacen over tørrfisken hvor av ca 25 % ikke er identifisert.