Nofima rapportserie

Gulrøtter for fangstbasert havbruk. Fartøyenes vurderingskriterier og analyse av potensielle virkemidler

Hermansen, Øystein

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

Utgave: 16/2007

Antall sider: 44

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-7251-621-4

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

Se sammendrag i rapporten