Publisert 2007

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-7251-617-7

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Lauritzsen, Kristin; Bjørkevoll, Ingebrigt; Gundersen, Bjørn; Dahl, Reidun Wenche

Serier : Nofima rapportserie 12/2007

År : 2007

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Produksjonen av lettsaltet fryst seifilet er relativt ukomplisert og lite tidkrevende. Prosessen stiller imidlertid høye krav til den mikrobiologiske kvaliteten på saltlaken som injiseres for at man skal oppnå tilstrekkelig holdbarhetstid på det tinte produktet. Vektutbyttet økte med 13-14% gjennom produksjonsprosessen. Noe som gir et godt grunnlag for økt verdiskapning fra seiråstoff. Det anbefales å framstille lettsaltet seifilet med skinn fremfor uten skinn for å oppnå et stabilt produkt med hensyn på vekttap gjennom framstillingsprosessen. Produktet med skinn vil også til en viss grad være beskyttet mot mikrobiologisk forurensning på skinnsiden. Filet med skinn holder bedre sammen og det kan motvirke videre spalting. Fargen og utseendet til de lettsaltede seilfiletene ble tilfredsstillende sammenlignet med tilsvarende fryste produkter i dagens spanske marked.