Publisert 2007

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-7251-615-3

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Østli, Jens

Serier : Nofima rapportserie 10/2007

År : 2007

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Brasil er et meget viktig eksportmarked for norsk klippfisk og i denne rapporten er det samlet litt kunnskaper om noen relevante forhold vedrørende Brasil og klippfisk. I Brasil bor det 180–190 millioner mennesker og brorparten spiser klippfisk 1–2 ganger pr år. Men (kanskje) grunnet Brasils fjerne beliggenhet vet vi lite om hvordan klippfisk oppfattes og brukes. Resultatene fra 8 fokusgrupper med klippfisk som tema prøver å kast litt mer lys over dette. Det er kanskje to inntrykk fra det som er samlet i denne rapporten som best oppsummerer situasjonen. Det første er at klippfisk synes dypt forankret i den brasilianske befolkningen, og at det eksisterer en oppfatning om at alle liker klippfisk! Bruken av klippfisk som tema i karnevalet i Rio de Janeiro 2007 underbygger dette. Det andre er at det synes å være en latent etterspørsel etter klippfisk som bare kan utløses ved at klippfisk blir relativt sett billigere. Det portugisiske ordet ”bacalhau” er nokså synonymt med ”klippfisk av torsk” i Portugal, mens i Brasil har det antagelig en mer generisk betydning (et saltet (og tørket) fiskeprodukt)