Nofima rapportserie

Grensepassering Nordvest-Russland

Voldnes, Gøril

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

Utgave: 7/2007

Antall sider: 32

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-7251-613-9

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

Fokus for dette prosjektet har vært grensepassering til Russland for eksport av fisk og sjømatprodukter fra Norge via Nordvest-Russland, med spesiell fokus på fersk fisk. Rapporten gir en beskrivelse av dagens eksportsituasjon som viser til bruk av leveringsbestemmelser, transportmåter, transportruter og tollprosedyrer.

Vi har sett på muligheten til å i større grad benytte seg av transportruter i nordvest for videre transport derfra til hovedmarkedene i sør (Moskva og St. Petersburg), og vi har sett nærmere på muligheten for å levere mer fersk fisk til nordvestregionen, spesielt Murmansk oblast.
Rapporten konkluderer med at Storskog/Borisgleb har en rekke fordeler sammenlignet med de overbelastede grensepasseringene i sør, men at disse i realiteten er forbeholdt et begrenset antall aktører i Øst-Finnmark og omegn. Rapporten viser også at det er et potensielt marked for fersk fisk fra Norge i nordvestregionen, men her ligger fremdeles noen store utfordringer som beskrives nærmere i følgende rapport.