Publisert 2008

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-7251-658-0

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Bendiksen, Bjørn Inge

Serier : Nofima rapportserie 27/2008

År : 2008

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Lønnsomheten i norsk fiskeindustri ble samlet sett noe svakere i 2007 enn året før. I fiskemel- og fiskeoljeindustrien ble resultatene kraftig forverret, mens det var bedring i konsumindustrien. Igjen var det best lønnsomhet i bedriftene som produserer tørrfisk eller klippfisk, selv om inntjeningen var betydelig svakere enn året før. Bildet var også preget av store forskjeller mellom bedriftene. Filetindustrien gikk samlet sett med tap etter svekkede resultater sammenlignet med 2006. Det samme gjaldt saltfiskindustrien, der tapene var mange og store. For store deler av hvitfiskindustrien ble 2007 således et svakt år til tross for gode priser på markedssiden. I industrien som produserer sild og makrell for konsum var det markert bedring i lønnsomheten, noe som ga et overskudd i 2007. Også bedriftene som foredler laks og ørret hadde økt inntjening. For eksportørene av sjømat ble 2007 et av de beste årene det siste tiåret.

Kontaktpersoner: