Publisert 2008

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-7251-653-5

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Østli, Jens

Serier : Nofima rapportserie 22/2008

År : 2008

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Hensikten med dette prosjektet har vært å tilegne norske produsenter og eksportører av klippfisk mer kunnskap om status og utvikling i det brasilianske markedet for klippfisk. Brasil er et meget viktig marked for norsk klippfisk og det er av stor betydning å følge med på det som skjer slik at man fra norsk side har et bedre beslutningsgrunnlag for å vurdere framtidige tiltak. Kort oppsummert inneholdt prosjektet en reise til Rio de Janeiro og Recife med innlagte besøk og kontakter mot supermarkeder, antageligvis den viktigste distribusjonskanalen for klippfisk i Brasil. Det ble også gjennomført en kvalitativ studie, såkalte fokusgrupper, med konsumenter som har et positivt forhold til klippfisk. Resultatene fra fokusgruppene ligger vedlagt denne rapporten. For annen formidling av resultatene henvises til kapittel 2 i rapporten. Nofima Marked syntes dette var et inspirerende prosjekt og takker Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) og Bacalao Forum for finansiering.