Rapport

Effekter på helse, sykdom og velferd ved postsmoltproduksjon i semi-lukkede anlegg-FHF 900816. Sluttrapport.

Handeland, Sigurd O; Fivelstad, Sveinung; Terjesen, Bendik Fyhn

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: UNI-miljø

Antall sider: 41

Open Access: none