Nofima rapportserie

Kystens hus. Konsept og organisering av oppstart

Henriksen, Edgar; Olsen, Bjørn Eirik

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 2/2008

Antall sider: 18

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-7251-632-0

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

Kjernevirksomheten til Kystens Hus er definert som følger:
- Kystens Hus skal primært være en arena for profilering og salg av mat- og reiselivsopplevelser fra kysten.
- Kystens Hus skal tilby forretningsaktiviteter, fellestjenester og informasjonsvirksomhet innenfor et helhetlig og integrert konsept.
- Kystens Hus skal drive framleie av egnede lokaler til aktører som ønsker å drive virksomhet innenfor konseptet.

Kystens Hus skal bidra til å utvikle, introdusere, kvalitetssikre og kommersialisere varer og tjenester fra lokale grundere innen matproduksjon og reiselivstjenester. I dette ligger det en intensjon om å samarbeide med ulike virkemiddelapparat for å legge inn ekstra funksjoner som kan bidra til at potensialer i Nord-Norge innen Kystens Hus’ virksomhetsområde realiseres.