Publisert 2002

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 82-7251-500-8

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Bendiksen, Bjørn Inge

Serier : Nofima rapportserie 17/2002

År : 2002

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Denne rapporten tar for seg kriteriene for deltakelse i SkatteFUNN-ordningen, som skal bidra til å øke FoU-aktiviteten i norske bedrifter, og hvor stor del av norsk fiskeindustri som tilfredsstiller kriteriene. En analyse av bedriftens sysselsetting, omsetning og kapitalforhold viser at kriteriene for 2002 treffer over 80 prosent av alle bedriftene, men at disse bare står for noe over halvparten av samlet sysselsetting og under 40 prosent av samlet omsetning i fiskeindustrien. Årsakene er den store andelen småbedrifter i fiskeindustrien, der 50 prosent av bedriftene har under 10 ansatte. Helt sentrale deler av fiskeindustrien vil ikke kunne delta i ordningen. Dette gjelder de fleste sildemelfabrikkene, de viktigste saltfisk- og klippfiskprodusentene og de viktigste og største bedriftene i pelagisk konsumsektor. Med få unntak faller også hele filetindustrien i hvitfisk-sektoren utenfor ordningen. Det samme gjelder rekeindustrien. Kriteriene setter også utenfor helt sentrale aktører på videreforedling av laks og ørret. Det er spesielt kravene til at totalkapital og omsetningen som diskvalifiserer bedrifter fra deltakelse. Etter Fiskeriforsknings vurdering er kriteriene for SkatteFUNN-ordningen for 2002 slik utformet at de ikke treffer de fiskeindustribedriftene der både potensialet og behovet for å øke FoU-aktiviteten og innovasjonsaktiviteten er størst.

Kontaktpersoner: