Publisert 2002

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 82-7251-499-0

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Espelid, Sigrun

Serier : Nofima rapportserie 16/2002

År : 2002

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Overvåking av helsestatus hos flekksteinbit i oppdrett er gjennomført i tre anlegg over en periode på ett år. Den lokale veterinær- og fiskehelsetjeneste har hatt ansvar for regelmessige prøveuttak av ulike generasjoner av fisk, og analyser av prøvemateriale er utført ved Veterinærinstituttet. Analyseresultater er samlet hos koordinator for prosjektet og distribuert til prosjektgruppen som også har deltatt på seminar for gjennomgang av resultater og diskusjon av aktuelle sykdomsproblemer. Av bakteriesykdommer er det registrert utbrudd av atypisk furunkulose – ellers er parasittinfeksjoner et vanlig problem. Gjelle- og hjerteforandringer er registrert på tilsynelatende frisk fisk. Hovedkonklusjonen er imidlertid at flekksteinbiten er en meget robust fisk uten store tapsbringende sykdomsproblemer egner seg meget bra for oppdrett i Nord-Norge. Prosjektet har representert en ny type nettverksorganisering for å samle og videreformidle fiskehelsekompetanse blant næringsaktører, fiskehelsetjeneste, veterinærmyndighetene og forskningsinstitusjoner. Helseinformasjon er innsamlet og gjennomarbeidet i fellesskap, og kunnskapen har kommet hver instans til gode.