Publisert 2002

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 82-7251-491-5

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Sundet, Jan Henry; Hjelset, Ann Merete

Serier : Nofima rapportserie 9/2002

År : 2002

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

I alt 39 skrapetrekk med trekantskrape ble ble foretatt i indre deler av Porsangerfjorden for å undersøke forekomstene av haneskjell (Chlamys islandica) i området. Det ble funnet til dels betydelig mengder skjell og undersøkelsen viser at det er en jevn og god rekruttering til skjellbestanden i området. Om lag 50 % av haneskjellene i prøvene var av fangstbar størrelse (skallhøyde > 65 mm). Feltene i Porsanger har ikke vært beskattet siden begynnelsen av 1970-tallet. Midt på 1980-tallet var her svært lite skjell, men feltene ser nå ut til å være av fangstbar interesse igjen.