Publisert 2002

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 82-7251-487-7

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Nilssen, Kjell Tormod; Corkeron, Peter; Haug, Tore; Skavberg, Nils Erik; Lindblom, Lotta

Serier : Nofima rapportserie 5/2002

År : 2002

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Hovedmålsetningen for de båtbaserte undersøkelsene under havertens kasteperiode i oktober-november 2001 var å gjennomføre tellinger og aldersbestemmelse av havertunger i Nord-Trøndelag og Nord-Norge.Undersøkelsene skulle særlig prioritere viktige kastelokaliteter og estimere ungeproduksjonen ved disse. Dette skulle gi grunnlag til å evaluere status for havertbestandene i det aktuelle området. Aktiviteten ble noe begrenset i de nordlige deler av Nordland og kastelokalitetene i Lofoten og Troms måtte utelates på grunn av dårlig vær. I Nord-Trøndelag ble det totalt registert 84 havertunger, med størst konsentrasjon i Hortavær. Dette er ca. 25% mer enn antallet registrerte unger basert på flyfotograferinger i 1998. I Nordland ble havertens kasteområder mellom fylkesgrensen i sør til Vega svært godt dekt. De viktigste kastelokalitetene er Bindalsflesa,Terjan, Horsvær, Hensteinen og Storbraken hvor det ble registrert 252 havertunger. Dette er ca. 20% mer enn resultatene fra flytellingene i 1998. Om økningen i antall registrerte havertunger skyldes en økning i bestanden eller om det er et resultat av forskjellig metodikk brukt til å registrere unger er uklart. Kastetoppen ble funnet å være omkring 1. oktober. Totalbestand (inkludert unger) ble estimert til å være 1725-2070 havert i området Hortavær- Storbraken. Videre nordover langs nordlandskysten var dekningen for dårlig til foreta noe bestandsanslag. I Finnmark er kastetoppen omkring 12. november på Kamøyene og 17. november i Kongsfjorden. De viktigste kastelokalitetene er Kamøyene, Koifjord og Kongsfjord. Det ble totalt registrert 142 havertunger Finnmark, mot 117 unger under tilsvarende undersøkelser i 1998, altså en økning på ca. 21%. Observasjoner gjort i lokaliteten i Kongsfjorden i 1998-2001 tyder på at det kan være stor årlig variasjon i antall fødte unger. Det er ønskelig å gjennomføre ytterlige undersøkelser for å avklare disse forhold før det blir gjort en ny bestandsvurdering for Finnmark.