Publisert 2001

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 82-7251-473-7

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Johnsen, Oddrun; Nilssen, Frode

Serier : Nofima rapportserie 9/2001

År : 2001

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Rapporten tar for seg vareflyten av laks på det tyske markedet. Først beskrives generelle forhold omkring det tyske matvaremarkedet, hvor vi blant annet ser på konsumet av næringsmidler generelt og fisk spesielt. Deretter presenteres det tyske markedet for laks og lakseprodukter. I 1999 ble i overkant av 87 000 tonn laks importert til Tyskland. Av dette var 69% hel fersk laks, 5% fersk filet, 10% frossen filet, 6% hel frosset laks, 8% røkt og 3% videreforedlede produkter. 26472 tonn kom fra Norge.