Publisert 2001

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 82-7251-481-8

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Bendiksen, Bjørn Inge

Serier : Nofima rapportserie 15/2001

År : 2001

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

En gjennomgang av tall fra 480 norske fiskeforedlingsbedrifter viser at lønnsomheten i fiskeindustrien samlet sett bedret seg marginalt i 2000 sammenlignet med 1999. Best lønnsomhet hadde rekeindustrien, konsumdelen av pelagisk industri og klippfiskindustrien, der de to siste sektorene begge hadde en klar bedring i inntjeningen. I de øvrige sektorene i hvitfiskindustrien falt lønnsomheten markant og svakest var den i filetindustrien, som samlet sett nå har hatt to år på rad med store underskudd. Også industrien som foredler laks og sildemelindustrien hadde negativt ordinært resultat i 2000. Undersøkelsens utvalg av bedrifter, som utgjør 84 prosent av fiskeindustribedriftene i landet, fikk et samlet ordinært resultat på 53 millioner kroner før skatt i 2000, eller 0,2 prosent av drifts-inntektene. Tilsvarende tall året før var et overskudd på 0,1 prosent eller 34 millioner kroner . Dette ga en totalkapitalavkastning for industrien som helhet på omkring 6 prosent dette året, bare marginalt bedre enn i 1999. Også blant fiskeeksportbedriftene og andre engrosbedrifter falt lønnsomheten noe i 2000. Total-kapitalavkastningen ble redusert med i overkant av et prosentpoeng til 7,6 prosent, etter et ordinært resultat før skatt på 0,7 prosent av driftsinntektene.

Kontaktpersoner: