Publisert 2000

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 82-7251-449-4

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Johnsen, Oddrun

Serier : Nofima rapportserie 10/2000

År : 2000

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Av 220 tilgjengelige arter i våre farvann utnyttes kun 10%. I kjølvannet av LUR-programmet, som ble etablert på begynnelsen av 1990-tallet, har forskning blitt satt inn mot en rekke av disse ”nye” artene. Noen av disse prosjektene har ført til kommersialisering mens andre har vist seg lite hensiktsmessige. Denne rapporten gir en oversikt over noen arter som fremdeles anses som lite utnyttede samtidig som de har et potensiale både sett fra et ressurs- og til et markedsperspektiv. Vi har både inkludert kystnære- og dypvannsarter, skjell og skalldyr.