Publisert 2000

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 82-7251-444-3

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Hansen, Kåre; Rørtveit, Jostein

Serier : Nofima rapportserie 7/2000

År : 2000

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Formålet med denne rapporten er å beskrive og analysere hvilke krav innkjøpere i kinesiske supermarkeder stiller til norsk laks, til leverandører av laks og hvordan de vurderer ulike markedsføringstiltak for norsk laks. Rapporten dokumenterer resultater fra en kvantitativ og en kvalitativ undersøkelse av kinesiske supermarkeders innkjøpsatferd for importert sjømat og norsk laks. Den kvantitative undersøkelsen består av intervjuer med 192 innkjøpere i supermarkeder i Beijing, Shanghai, Guangzhou og Chengdu. Den kvalitative undersøkelsen består av dybdeintervjuer med innkjøpere i 14 supermarkeder i Shanghai, Guangzhou og Quingdao. Undersøkelsene viser at høy kvalitet er et viktig krav til norsk laks fordi laksen ofte benyttes til sashimi. Av samme grunn foretrekkes den største laksen. Pålitelige leveranser er viktig for supermarkedene fordi de har ikke muligheter til å oppbevare større mengder fersk sjømat i butikken. Dette løser de gjennom hyppige og små leveranser av laks. Supermarkedene ønsker tettere relasjoner med sine leverandører av laks og mer kontakt med de norske eksportørene. Supermarkeder som er opptatt av varemerker og opphavslandsmerking, er mer tilbøyelig til å kjøpe importert sjømat og norsk laks. Innkjøperne kobler norsk laks med god og konsistent kvalitet. Det samme inntrykket mener de at deres kunder har. Undersøkelsene viser at potensialet for økt salg av norsk laks gjennom supermarkeder er til stede. Butikkene er generelt interessert i butikkampanjer i samarbeid med eksportører og også Eksportutvalget. For å lykkes med slike kampanjer og for å profilere norsk laks som et kvalitetsprodukt, er det en fordel å være selektiv i valg av supermarkeder. Det gjelder å identifisere supermarkeder med eksklusiv profil og som har utlendinger og rike kinesere om målgruppe. Slike supermarkeder er ofte de utenlandske som har etablert seg i Kina gjennom joint venture med lokale partnere.