Publisert 2000

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 82-7251-439-7

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Nilssen, Frode

Serier : Nofima rapportserie 2/2000

År : 2000

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Formålet med dette arbeidet er å gi en status for strukturen i markedskanalene for fisk i Russland, med vekt på pelagisk fisk. Hovedvekten er lagt på å beskrive de strukturelle endringene i markeds-kanalene og de bakenforliggende faktorene som styrer tempoet og retningen i utviklingen. Avslutningsvis drøftes sannsynlige fremtidige utviklingstrekk. Under planøkonomien utgjorde fiskeprodukter en viktig del av dietten til forbrukerne. Frem til 1992 var fordeling og distribusjon av næringsmidler fortsatt basert på plansystemet med sentral kontroll og fordeling av varene, såkalte "føderale ressurser". Staten tok ansvaret og stod således for planleggingen og samordningen av produksjon og fordelingen av varene på sentralt nivå. Da planøkonomien forsvant i 1992 forsvant koblingen mellom de ulike enhetene i markedskanalene. For bedriftene var overgangen fra plansystemet til det nye regimet dramatisk. To kritiske faktorer i denne sammenhengen er imperfeksjonene i kapitalmarkedet og foretaksorganiseringen.