Publisert 2000

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 82-7251-443-5

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Sundet, Jan Henry

Serier : Nofima rapportserie 6/2000

År : 2000

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

I alt 16 fiskere har registrert bifangst av kongekrabbe ved eget fiske med torskegarn, rognkjeksgarn og line i området Varanger – Nordkapp gjennom hele 1999. Dette er noe færre enn i 1998. Resultatene viser at problemene med bifangst fortsatt er størst i Varanger, men at problemet er i ferd med å tilta også i andre områder. Estimert bifangst av krabbe i torskegarn i 1999 var ca 121 000 stk., mens estimatene på line (ca. 11.000) var betydelig lavere. Dette er en økning i forhold til undersøkelsen i 1999. Det er for det meste hunnkrabbe som tas som bifangst, sammen med mye undermåls krabbe. Tidligere undersøkelser indikerer at dødeligheten av krabben som tas på garn er nærmere 100 %, mens de som tas på line har større mulighet til å overleve siden de blir mindre skadet. Undersøkelsen er gjennomført i nært samarbeid med lokale fiskerimyndigheter i Finnmark.