Publisert 2000

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 82-7251-442-7

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Strand, Hans Kristian

Serier : Nofima rapportserie 5/2000

År : 2000

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Oppvarming av vann fører til gassovermetning. Det er godt dokumentert at slik overmetning kan resultere i sykdom og dødelighet hos fisk i oppdrett. Det er etter hvert rettet fokus mot skadelige effekter av selv liten grad av gassovermetning. Overmetning i dette området vil ikke føre til akutt dødelighet, men kan bidra til utvikling av sykdom. I prosjektperioden er det utviklet en degasser som kan benyttes til å regulere nivået av gasser i vannet til ønsket nivå, og ikke bare ned mot området 101-103 %, slik som konvensjonelle luftere. Dette kan fjerne faren for sykdomsutbrudd som følge av gassmetninger i området mellom det ufarlige og det dødelige. Degasseren har lav høyde, og sparer derfor oppdretteren for pumpekostnader i forhold til kolonnelignende strukturer. I tillegg er den driftssikker og enkel å rengjøre og vedlikeholde. Den grunne lengdestrømsrennen har vist svært gode kvaliteter under oppdrett av kveite og steinbit. Et fleksibelt settefiskanlegg vil også måtte kunne produsere pelagiske arter, som for eksempel torsk. Ved oppdrett av torsk i grunne lengdestrømsrenner har imidlertid en varierende andel av fiskene store problemer med å regulere gassinnholdet i svømmeblæra, og som et resultat av dette forholdet, blir en betydelig andel av fisken svømmende med buken i været. Det har vært alminnelig antatt at dette forholdet var forårsaket av svak overmetning av nitrogen i vannet, som igjen har sin årsak i at konvensjonelle luftere ikke lufter vannet slik at det er helt i balanse med trykket i omgivelsene. Alternativt har en antatt at svømmeblæreproblemene være forårsaket av stress som følge av den lave vannstanden. Den nyutviklede degasseren har gjort det mulig å teste disse antakelsene. Til vår overraskelse kunne vi konstatere at hverken overmetning av gasser, eller stress synes å være hovedårsak til de nevnte problemer hos torsk. Det ble satt i gang en omfattende forsøksserie for å finne årsaken til problemet, men uten at vi kom helt i mål. I rapporten tillater vi oss likevel å spekulere i hva som kan være årsaken til svømmeblæreproblemene hos ungtorsk.