Publisert 2009

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-7251-715-0

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Bendiksen, Bjørn Inge

Serier : Nofima rapportserie 36/2009

År : 2009

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Denne rapporten presenterer et forslag til en indeks for prisene på norsk eksport av tilvirket torsk. Indeksen er en variant av en Laspeyres indeks. Eksportprisene på torsk har typiske sesongvariasjoner og indeksen er derfor sesongjustert ved hjelp av statistiske metoder. Tidsserien dekker tidsrommet 2000 til 2009. Likeledes presenteres gjennomsnittpriser på ferskt og fryst torskeråstoff omsatt i markeder i EU og på Island, og ferskt torskeråstoff omsatt i Norge

Kontaktpersoner: