Nofima rapportserie

Prisindeks og gjennomsnittspriser for torsk

Bendiksen, Bjørn Inge

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 36/2009

Antall sider: 17

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-7251-715-0

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

Denne rapporten presenterer et forslag til en indeks for prisene på norsk eksport av tilvirket torsk. Indeksen er en variant av en Laspeyres indeks. Eksportprisene på torsk har typiske sesongvariasjoner og indeksen er derfor sesongjustert ved hjelp av statistiske metoder. Tidsserien dekker tidsrommet 2000 til 2009.

Likeledes presenteres gjennomsnittpriser på ferskt og fryst torskeråstoff omsatt i markeder i EU og på Island, og ferskt torskeråstoff omsatt i Norge