Nofima rapportserie

Kystens hus. Rapport fra arbeidsprosess og regnskap for prosjektet

Henriksen, Edgar

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 16/2009

Antall sider: 4

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-7251-680-1

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

Her beskrives kort bakgrunn for prosjektet ”Kystens Hus”, organisering samt aktørenes rolle i prosjektet. Tidligere er konseptet ”Kystens hus” presentert i rapport 2/2008 ”Kystens hus – Konsept og organisering av oppstart.
Prosessen ble avsluttet høsten 2008.