Publisert 2009

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-7251-680-1

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Henriksen, Edgar

Serier : Nofima rapportserie 16/2009

År : 2009

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Her beskrives kort bakgrunn for prosjektet ”Kystens Hus”, organisering samt aktørenes rolle i prosjektet. Tidligere er konseptet ”Kystens hus” presentert i rapport 2/2008 ”Kystens hus – Konsept og organisering av oppstart. Prosessen ble avsluttet høsten 2008.