Publisert 2009

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-7251-674-0

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Bendiksen, Bjørn Inge

Serier : Nofima rapportserie 10/2009

År : 2009

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Denne rapporten tar for seg strukturutviklingen i fiskeindustrien i Nord-Norge og Nord-Trøndelag i perioden 1995-2007. Redusert tilgang på råstoff og mindre filetproduksjon er begge forhold som har preget utviklingen i hvitfiskindustrien det siste tiåret. Antall bedrifter dermed redusert med en tredjedel, mens antall sysselsatte nesten er halvert. Også i rekeindustrien har det vært et markert fall i antall bedrifter og sysselsatte. En kraftig økning i produksjonen i pelagisk industri har bidratt til økt sysselsetting i løpet av perioden, men dette har ikke kunnet forhindre at sysselsettingen i de tre viktige sektorene til sammen har falt fra omkring 5.200 i 1995 til om lag 2.700 i 2007. Mindre filetproduksjon har også bidratt til at produksjon av saltfisk, klippfisk og tørrfisk nå står for hovedtyngden av aktiviteten i hvitfiskindustrien i Norge.

Kontaktpersoner: