Publisert 2009

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-7251-663-4

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Karlsen, Kine Mari; Donnelly, Kathryn Anne-Marie; Forås, Eskil

Serier : Nofima rapportserie 1/2009

År : 2009

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Fersk fisk har vært mye i fokus i media i de senere årene. Mange forbrukere er usikre på hvordan de skal vurdere kvaliteten på fisken. For å gi forbrukerne bedre informasjon om hvor fersk fisken er, innfører Fiskeri- og kystdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet nye merkekrav fra 1. januar 2010 for fersk fisk, som omsettes til forbruker. Kravet for villfanget hvitfisk er at den skal merkes med fangstdato. Kravet til dokumentasjon på fisk vil øke. Havressursloven trådde i kraft 01.01.2009 og gir grunnlag for å lage forskrifter med mer detaljerte krav til sporbarhet på fisk. I tillegg vil det komme nye EU-krav fra 1. januar 2010 (IUU-forordning). Disse kravene vil blant annet kreve at det skal lages et fangstsertifikat som dokumenterer opprinnelse for hver forsendelse av hvitfisk eksportert til EU. Bedriftene må med andre ord kunne dokumentere hvilke sluttsedler hvitfisken kommer ifra i en forsendelse av hvitfisk. Kravet om fangstsertifikat er et tiltak for å forhindre ulovlig, uregistrert og urapportert fiske. Denne rapporten er en delrapport i prosjektet ”Tracefish Innføring i Norsk Sjømatindustri - Innenlandsmarked”. Rapporten vurderer hvilken informasjon som er tilgjengelig hvor, hos et fiskebruk, en grossist og en butikk, og hva som må på plass for at butikken og forbrukerne skal få mer informasjon om den ferske hvitfiskfileten. I tillegg vurderes det om bedriftene oppfyller dagens og kommende lovkrav for dokumentasjon på fisk, og hva eventuelt bedriftene må gjøre for å oppfylle kravene.