Publisert 2010

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-7251-835-5

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Mundheim, Harald

Serier : Nofima rapportserie 47/2010

År : 2010

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Mink har blitt brukt som modelldyr for laksefisk for å teste proteinkvalitet (fordøyelighet) i fiskemel. I de senere årene har det vært en økende bruk av andre proteinråvarer i fôr til laks og det var derfor nærliggende å undersøke fordøyelig protein i ulike proteinråvarer hos de to artene. Det ble benyttet ulike metoder for å måle proteinfordøyelighet. I forsøk med mink er dyrene oppstallet enkeltvis og en får direkte måling ved å registrere både spist protein og i oppsamlet naturlig utskilt gjødsel, kvantitativt. Hos laks er det indirekte måling av fordøyelighet ved at fôret er tilsatt indikator. Fordøyelig protein ble beregnet ut fra forholdet mellom indikator/protein i fôr og gjødsel som ble strøket ut fra bakre tarmavsnitt. Fordøyelig protein ble målt i 5 ulike proteinråvarer: soyaproteinkonsentrat (SPC), maisgluten (MG), hvetegluten (HG), erteprotein (EP) og hydrolysert fjørmel (HFM) Laks viste følgende gradering og nivå av apparent fordøyelig protein (g/100g protein): HG 98,4; EP 87,2; SPC 86,4; MG 75,7 og HFM 65,1. Tilsvarende hos mink: HG 97,2; MG 89,8; EP 87,8; SPC 85,6 og HFM 57,6. Det ble ikke registrert signifikant forskjell i fordøyelig protein mellom laks og mink i hvetegluten, soyaproteinkonsentrat og erteprotein. I maisgluten og fjørmel var det signifikant forskjell i fordøyelighet hos de to artene.