Nofima rapportserie

Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien. Lønnsomhet og inntjening i 2009

Bendiksen, Bjørn Inge

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 45/2010

Antall sider: 48

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-7251-831-7

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

Sett under ett ble lønnsomheten i norsk fiskeindustri betydelig bedre i 2009 enn året før. Samlet driftsresultat økte fra 2,1 % til 2,8 % av driftsinntektene. I tillegg ble mye av valutatapene som ble utgiftført i 2008 tjent inn igjen i 2009 og inntektsført. Mens valutatapene utgjorde 1,3 milliarder kroner i 2009, ble om lag 875 millioner inntekstført igjen i 2009. Dette bidro til at ordinært resultat før skatt ble snudd fra et underskudd på 3,5 % av inntektene i 2008 til et overskudd på 4,7 % i 2009.

Målt etter driftsresultat hadde sildemelindustrien best lønnsomhet i 2009, fulgt av pelagisk konsumindustri, som produserer sild, makrell og lodde for konsum. Pelagisk konsumindustri hadde også sitt beste år noen sinne.

Disse ble fulgt av klippfiskprodusentene, som både hadde størst bedring i resultat fra 2008, og det høyeste ordinære resultat før skatt som følge av inntektsføring av reverserte valutatap. I øvrige deler av hvitfiskindustrien var tapene store, spesielt blant saltfisk- og tørrfiskprodusentene, etter et svært vanskelig år.