Nofima rapportserie

Kategoriutvikling av nye fiskeprodukter til dagligvaresektoren

Hansen, Jorunn Sofie; Håbesland, Geir

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 42/2010

Antall sider: 27

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-7251-825-6

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

Rapporten er delt inn i følgende deler (hver del er et hefte):

A. Beskrivelse av prosjektet og arbeidsprosessen (dette dokumentet)
a. Målgruppe: Aktører som ønsker å få en samlet innsikt i prosjektet og dets arbeidsmetoder for å nå oppsatte mål.

B. Komplett beskrivelse av 9 ulike forretningsmuligheter:
a. Målgruppe: Aktører innen fiskeforedling som ønsker å få en rask innsikt i aktuelle forretningsmuligheter og kriterier for disse. Momentene her kan være viktige for videre produktutvikling av innovative fiskeretter for sektoren.

C. Innsiktsboka vår
a. Målgruppe: Spesielt fiskeforedlingsprodusenter. Poenget er å forstå hvilke kriterier som er viktige for forbrukeren ved valg av nye fiskeretter. Dette dokumentet kan også være av interesse for andre aktører i markedet.

D. Fokusgrupperapport
a. Målgruppe; Rapporten er spesielt av interesse for produsenter av nye fiskeretter slik at de kan få innsikt i hva forbrukerne er opptatt av. Dette dokumentet kan også være av interesse for andre aktører i markedet.

E. Design og designprosessen og brukeren
a. Målgruppe; De som arbeider med utvikling av nye produkter, eksempelvis fiskeforedlingsindustrien