Publisert 2010

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-7251-825-6

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Hansen, Jorunn sofie; Håbesland, Geir

Serier : Nofima rapportserie 42/2010

År : 2010

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Rapporten er delt inn i følgende deler (hver del er et hefte): A. Beskrivelse av prosjektet og arbeidsprosessen (dette dokumentet) a. Målgruppe: Aktører som ønsker å få en samlet innsikt i prosjektet og dets arbeidsmetoder for å nå oppsatte mål. B. Komplett beskrivelse av 9 ulike forretningsmuligheter: a. Målgruppe: Aktører innen fiskeforedling som ønsker å få en rask innsikt i aktuelle forretningsmuligheter og kriterier for disse. Momentene her kan være viktige for videre produktutvikling av innovative fiskeretter for sektoren. C. Innsiktsboka vår a. Målgruppe: Spesielt fiskeforedlingsprodusenter. Poenget er å forstå hvilke kriterier som er viktige for forbrukeren ved valg av nye fiskeretter. Dette dokumentet kan også være av interesse for andre aktører i markedet. D. Fokusgrupperapport a. Målgruppe; Rapporten er spesielt av interesse for produsenter av nye fiskeretter slik at de kan få innsikt i hva forbrukerne er opptatt av. Dette dokumentet kan også være av interesse for andre aktører i markedet. E. Design og designprosessen og brukeren a. Målgruppe; De som arbeider med utvikling av nye produkter, eksempelvis fiskeforedlingsindustrien