Nofima rapportserie

Fangsteffektivitet og fangstøkonomi for en speedsjark utstyrt med autoline i norsk fiske – "Saga K" Driftsåret 2009

Henriksen, Edgar

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 6/2010

Antall sider: 32

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-7251-749-5

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

I samarbeid med rederiet Eskøy AS og Norges Fiskerihøgskole har Nofima Marked undersøkt hvorvidt, og under hvilke betingelser kombinasjonen speedsjark/autoline er en rasjonell driftskombinasjon i norsk fiske. Til dette formålet ble det stilt 40 t forskningskvote til rådighet i 2009 for ”Saga K” T-3-T. Fartøyet er 10,95 m og er utstyret med autolinesystem med 13.000 angler.

Med grunnlag i driftsresultatene fra 2009 har vi foreløpig konkludert med følgende: Driftsresultatet i 2009 var positivt. Det vil være vanskelig å forsvare de økte investeringer og det økte mannskapsbehov som autolinedrift representerer, kun basert på torsk. Fangstrategier der andre arter enn torsk, i første rekke hyse prioriteres, må sannsynligvis ligge til grunn for små autolinefartøy. For å utnytte kapasiteten på vinteren vil det sannsynligvis være rasjonelt å investere i større torskekvote. Under forutsetning av at det investeres i tilstrekkelig torskekvote er den årlige fangstkapasiteten opp mot 640 tonn rund vekt.

Driftsformen er vel tatt i mot av fiskeindustrien til tross for at det er påpekt potensial for å forbedre råstoffkvalitet. Spesielt framheves stabile leveranser i andre halvår.
Nofima Marked vil fortsette dokumentasjon av driftsformen der optimal fartøystørrelse og råstoffkvalitet vil få størst oppmerksomhet.