Publisert 2010

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-7251-739-6

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Takle, Harald Rune; Castro, Vicente; Grisdale-Helland, Barbara; Helland, Ståle; Tørud, Brit; Kristensen, Torstein

Serier : Nofima rapportserie 1/2010

År : 2010

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Hovedmålet til dette prosjektet var å bygge videre på konseptet med trening av fisk som del av det forebyggende helsearbeid i laksenæringen. Vi har tidligere vist at trening av laks før sjøutsett resulterer i bedre vekst og større sykdomsmotstand. Trening kan også styrke hjertekapasitet og sirkulasjonssystemet, bedre evne til å opprettholde homeostase under stressende situasjoner, samt bidra til bedre filétkvalitet. Prosjektet hadde seks konkrete delmål som alle har blitt utført i løpet av prosjektperioden. Et av hovedresultatene viste at trening bedrer sykdomsmotstanden ved å modulere immunsystemet på en fordelaktig måte ved å påvirke en rekke gener som er involvert i prosessering og presentasjon av antigen, regulering av interferon og komplement systemet, samt regulering av betennelsesreaksjoner, oksidativt stress og vevsremodellering. Videre fant vi at det var en god korrelasjon mellom treningsintensitet, genuttrykk og sykdomsmotstand. Analyser hos en kommersiell oppdretter førte til ny kunnskap om vannhastighet og -kvalitet i ulike typer kar. Prosjektet har også finansiert oppbygging av en fleksibel og innovativ fisketreningslabb som vil være avgjørende for videre treningsforskning. Prosjektet har også ført til internasjonalisering av forskningsgruppen, samt at prosjektet har bidratt til å legge forholdene til rette for fremtidig kommersialisering av fisketrening.