Nofima rapportserie

Markedskrav og kvalitetsutfordringer NVG-sild

Skåra, Torstein

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 54/2011

Antall sider: 9

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-156-1

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

Denne rapporten oppsummerer de viktigste utfordringene i forhold til å forbedre kvaliteten på frosset sildefilet; biologisk variasjon, åte, behandling av fangst om bord, samt prosessmessige elementer på landanleggene.

Videre presenteres en oppsummering av dagens markedssituasjon, med fokus på hvilke produkter som produseres for de ulike markeder.

Tyskland er det best betalende, og mest krevende markedet for norsk sildefilet. Basert på en kundeundersøkelse utført hos tysk foredlingsindustri i 2005, gjengis de viktigste kvalitetskravene til dette markedet, relatert til fett, kutt, åte, tekstur, blod og ferskhet. Kravene relateres dessuten til pågående og planlagte aktiviteter i prosjektet "Kvalitetsavvik på sildefilet".