Publisert 2011

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-7251-926-0

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Wang-Andersen, Jarle; Haugsgjerd, Bjørn Ole

Serier : Nofima rapportserie 43/2011

År : 2011

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Ved sammenligning av de ulike kolonnene var det Superdex Peptid kolonnen ved 30% acetonitril, 0,1 % TFA som viste best lineære forhold innenfor måleområdet mellom 20 000 og 200 dalton. I alt fire ulike systemer ble vurdert: 1.Superdex Peptide 10/300 (ID: 10 mm, L: 300 mm) GL, GE Healthcare, Kolonnemateriale: Sfærisk komposittmateriale av kryssbundet agarose og dextran. Forkolonne i samme matriale. 2.PolySep-GFC-P2000, Phenomenex. Kolonnemateriale: Polyhydroxymethacrylate. Forkolonne i samme materiale. 3.PL aquagel-OH 30, 8µm, Varian. Kolonnemateriale: OH-, polyhydroksidoverflate, mer presist ikke oppgitt fra leverandør. Forkolonne i samme materiale 4.Gel-kolonne TSK G2000 SW 7,5 .mm x 300 mm, Tosoh Bioscience. Kolonnemateriale: Silika. Forkolonne i samme materiale. Ulike metoder ble sammenlignet ved bruk av standarder, syntetiske homologe peptidserier og reelle prøver fra norsk marin ingrediensindustri.

Kontaktpersoner: