Nofima rapportserie

Forbedret analysemetodikk for peptidstørrelsesfordeling i marine proteinhydrolysater

Wang-Andersen, Jarle; Haugsgjerd, Bjørn Ole

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 43/2011

Antall sider: 33

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-7251-926-0

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

Ved sammenligning av de ulike kolonnene var det Superdex Peptid kolonnen ved 30% acetonitril, 0,1 % TFA som viste best lineære forhold innenfor måleområdet mellom 20 000 og 200 dalton.
I alt fire ulike systemer ble vurdert:
1.Superdex Peptide 10/300 (ID: 10 mm, L: 300 mm) GL, GE Healthcare, Kolonnemateriale: Sfærisk komposittmateriale av kryssbundet agarose og dextran. Forkolonne i samme matriale.
2.PolySep-GFC-P2000, Phenomenex. Kolonnemateriale: Polyhydroxymethacrylate. Forkolonne i samme materiale.
3.PL aquagel-OH 30, 8µm, Varian. Kolonnemateriale: OH-, polyhydroksidoverflate, mer presist ikke oppgitt fra leverandør. Forkolonne i samme materiale
4.Gel-kolonne TSK G2000 SW 7,5 .mm x 300 mm, Tosoh Bioscience. Kolonnemateriale: Silika. Forkolonne i samme materiale.
Ulike metoder ble sammenlignet ved bruk av standarder, syntetiske homologe peptidserier og reelle prøver fra norsk marin ingrediensindustri.