Nofima rapportserie

Markedsbasert verdikjedesporing i laksenæringa.Sluttrapport fase 1

Robertsen, Roy; Ramsøy, Sigbjørn

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 41/2011

Antall sider: 24

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-7251-922-2

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

Dokumentasjon på matsikkerhet, kvalitet, velferd og positive helseegenskaper er et ledd i moderne matproduksjon som nesten er like betydningsfull som selve produktets positive egenskaper. Dokumentasjons- og sporingssystem er i dag nødvendig elektroniske hjelpemidler som skaper merverdi til produktet eller nødvendige døråpnere i en tøff global konkurranse. I tradisjonell fiskerinæring merkes internasjonale krav til miljø og bærekraft sterkt. Denne del av fiskerinæringen møter kravene gjennom sertifisering av fiskebestander, etablering av sporingssystemer og tiltak mot ulovlig fiske. Laksenæringen har et kritisk lys på seg i forhold til å bruke fòr fra ville pelagiske bestander, velferd og håndtering av laks fra yngel til slakteferdig fisk og avliving, samt bærekraftig miljøforvaltning av fjordsystem, smittehåndtering og forbyggende tiltak.
Prosjektet har nyutviklet et web-basert vare- og informasjonssystem som ivaretar sporing og dokumentasjon i laksenæringa, og som kan nåes av kunder globalt.