Publisert 2011

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-7251-918-5

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Bjørklund, Oddrun; Henriksen, Edgar

Serier : Nofima rapportserie 39/2014

År : 2011

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Ved å kartlegge forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til LUR-artene de siste 10¬¬–15 årene, og utarbeide kriterier for satsing, har vi i foretatt en prioritering for videre arbeid med LUR-arter i virkemiddelapparatet. Med dagens bestandssituasjon for våre viktigste fiskebestander, og med den sterke konkurransen vi har om arbeidskraft, er det vår vurdering at videre satsing på næringsutvikling bør begrenses til kråkeboller og flatfisk. Det er videre vår anbefaling at desimeringsfiske av maneter og kråkeboller bør vurderes. Rasjonale bak et eventuelt desimeringsfiske vil i så fall være vel dokumenterte positive effekter på økosystemet generelt, eller for kommersielt viktige næringskjeder.