Nofima rapportserie

Dokumentasjon av lovlig fanget fisk og innføring av vedikjedesporing – fase 2

Robertsen, Roy; Kristiansen, Arnfinn; Ramsøy, Sigbjørn

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 37/2011

Antall sider: 27

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-7251-914-7

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

Dokumentasjon på matsikkerhet, kvalitet, velferd og positive helseegenskaper er et ledd i moderne matproduksjon som nesten er like betydningsfull som selve produktets positive egenskaper. Dokumentasjons- og sporingssystem er i dag nødvendig elektroniske hjelpemidler som skaper merverdi til produktet eller er nødvendige døråpnere i en tøff global konkurranse. I tradisjonell fiskerinæring merkes internasjonale krav til miljø og bærekraft sterkt. Denne del av fiskerinæringen møter kravene gjennom sertifisering av fiskebestander, etablering av sporingssystemer og tiltak mot ulovlig fiske. Dette prosjektet har i fase 2 utviklet en plattform å kommunisere relevant sporings- og vareinformasjon mellom forretningspartnere i verdikjeden. Det er også utviklet en modul som integrerer interne sluttseddeldata med den nasjonale fangstsertifikatbasen som anvendes i hvitfisksektoren.