Publisert 2011

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-7251-912-3

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Robertsen, Roy; Larsen, Odd-Inge; Kristoffersen, Lars Jørgen

Serier : Nofima rapportserie 36/2011

År : 2011

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Rekeindustrien i Norge/Nord-Europa står nå overfor store utfordringer knyttet til å være konkurransedyktige i et åpent internasjonalt marked. Norsk rekenæring har tradisjon for innovative løsninger hvor man gikk fra håndpilling til dagens helautomatiserte produksjon. Etableringen og satsing på ny produktkategori for å øke innenlands forbruk er spennende og vårt prosjekt har tatt utgangspunkt i den nye produktporteføljen Lofoten Lyngen reker som fra februar 2011 ble tilgjengelig i detaljvarehandelen på 950 utsalgsteder i landet. Markedskommunikasjon har tradisjonelt vært rettet mot kunde, gjennom generell informasjon om produktkategorien, for eksempel frosne pillede reker. Utviklingen av informasjonsteknologi har gjort det mulig å skreddersy informasjon som kan gjøres tilgjengelig direkte for sluttforbruker, og som er koblet til det produktet som faktisk spises. Med de teknologiske mulighetene til stede så har vi utviklet et nytt web-basert system. Bedriftenes grunndata registreres i material og produksjonsstyringssystemet (Trace.net) og gjenbrukes i WEB løsningen. Med et eget webbasert administrasjonsvektøy TraceWeb kan den enkelte fabrikk lage et sett med regler om hvilken produksjonsinformasjon som skal eksporteres ut fra Trace.Net til en ekstern database. Denne databasen er felles for begge fabrikkene og administreres gjennom en egen webløsning som kalles TraceTrackingWeb. Kunde eller konsument kan nå denne gjennom en internett browser.

Kontaktpersoner: