Publisert 2011

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-7251-903-1

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Gildberg, Asbjørn

Serier : Nofima rapportserie 32/2011

År : 2011

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Målsetningen med prosjektet er, gjennom formidling av kunnskap og nye ideer, å bidra til økt verdiskaping av fiskeskinn fra filetindustrien. Rapporten gir en oversikt over råstoffgrunnlag, råstoffets egenskaper og det mangfold av muligheter som finnes når det gjelder å utnytte dette råstoffet. Disse mulighetene kan oppsummeres gjennom følgende punkter: 1) Forbedring av utnyttelse til fôr gjennom utvikling av spesialprodukter med høyere verdi. 2) Utnyttelse av fiskeskinnets spesielle kvaliteter når det gjelder framstilling av garvede skinnprodukter. 3) Belysning av fiskegelatinets spesielle egenskaper og det mangfold av muligheter som finnes til anvendelse av fiskegelatin både rent teknologisk og innen matvareproduksjon. 4) Rapporten gir også en oversikt når det gjelder proteinhydrolysater/”kollagenpeptid” laget av fiskeskinn, og hvilke muligheter som finnes til anvendelse av slike produkter til helsekost, kosmetikk, konservering og kanskje også til medisinske formål. Til slutt diskuteres kortsiktige og langsiktige muligheter når det gjelder utnyttelse av skinn både til framstilling av etablerte produkter og av nye produkter som enda ikke er ferdig utviklet.