Nofima rapportserie

Høstfiske og restkvoter i kystflåten. Fiske etter torsk og sei

Henriksen, Edgar

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 24/2011

Antall sider: 26

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-7251-887-4

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV