Publisert 2011

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-7251-881-2

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Mjøs, Svein Are; Haugsgjerd, Bjørn Ole

Serier : Nofima rapportserie 21/2011

År : 2011

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Transfettsyrer analyseres i dag nesten utelukkende ved hjelp av gasskromatografi på polare kapillærkolonner. Ved de betingelser som normalt anvendes for analyse av transfettsyrer vil fettsyrer som er naturlig tilstede i marine lipider kunne overlappe med C16 og C18 transfettsyrer. Dette kan lede til falske positive identifikasjoner. Elueringsmønsteret av transfettsyrer og fettsyrer i marine lipider ble studert ved å spore retensjonsindekser under varierende kromatografiske betingelser innenfor det området som normalt benyttes til analyse av transfettsyrer. Dette ble gjort på to forskjellige polare kapillærkolonner med cyanopropyl som den polare gruppen i stasjonærfasen. Totalt 17 mulige interferenter ble identifisert og mengdene av disse i utvalgte varer ble bestemt. De fleste av de kromatografiske overlappene som leder til falske positive kan unngås ved riktig optimalisering av de analytiske betingelsene, men det var ikke mulig å finne en enkelt tilstand som fullstendig eliminerer risikoen for falske positive. Fettsyrene som sannsynligvis vil bidra mest til for høye nivåer av transfettsyrer ved analyse med tradisjonelle metoder er 18:3 n–4 og 18:1 n–11.

Kontaktpersoner: