Publisert 2011

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-7251-861-4

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Egeness, Finn-Arne; Østli, Jens; Bendiksen, Bjørn Inge

Serier : Nofima rapportserie 11/2011

År : 2011

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Siden tinte filetprodukter av torsk og hyse har erstattet genuint ferske produkter av de samme artene i britiske supermarkeder er det viktig at norske bedrifter får kunnskap om hvorvidt det samme kan skje i andre store markeder for fersk torsk. Denne rapporten ser nærmere på tilstedeværelsen av tinte torskeprodukter i det svenske og tyske dagligvaremarkedet. Rapporten viser at torsken som er observert i svensk dagligvare kommer fra både Nordøst-Atlanteren og Østersjøen. Parallelt er det observert mye norsk oppdrettstorsk. Det gir svenske importører stor fleksibilitet, og sikrer tilførsel av fersk torsk store deler av året. Det er imidlertid observert noe tint torsk i svensk dagligvare, både i juli og februar. Konsumet av torsk i Tyskland har falt de siste årene, og tint torsk erstatter kun fersk torsk i svært korte perioder av året. I det tyske markedet skilles det klart mellom Kabeljau (Nordøst-Atlanteren) og Dorsch (Østersjøen). En av de største dagligvarekjedene i Tyskland har nettopp begynt å selge brettpakket torsk, basert på tint råstoff. Råstoffet i disse produktene er stillehavstorsk (gadus macrocephalus). Det åpner for ennå større konkurranse i det tyske torskemarkedet.

Kontaktpersoner: