Publisert 2011

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-7251-845-4

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Egeness, Finn-Arne; Monfort, Marie Christine

Serier : Nofima rapportserie 3/2011

År : 2011

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Studier av det britiske markedet har vist at tinte filetprodukter av torsk og hyse i stor grad har erstattet genuint ferske produkter i det britiske dagligvaremarkedet. Kan norske aktører oppleve den samme utviklingen i det franske markedet? Tinte produkter av torsk, hyse og sei ikke finnes i det franske markedet. Denne rapporten viser imidlertid at bildet må nyanseres.