Nofima rapportserie

Hvilken sammenheng er det mellom råstoffpris til fisker og prisen forbruker må betale?Foredrag for årsmøtet i Nordland fylkes fiskarlag 2012

Bendiksen, Bjørn Inge

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 26/2012

Antall sider: 29

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-009-0

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

Denne rapporten inneholder et foredrag utarbeidet til årsmøtet i Nordland fylkes fiskarlag 27. september 2012 i Bodø. Arbeidet er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond og Norges Råfisklag.

Foredraget tar for seg prisdannelsen og bruttoavansen i verdikjedene for utvalgte produkter som norsk fiskerinæring produserer og som selges i butikk i Norge og i utlandet.