Rapport

Mot en ny samfunnskontrakt. Rammevilkår, verdivalg og målkonflikter i sjømatsektoren

Holm, Petter; Henriksen, Edgar

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Norges fiskerihøgskole - Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Antall sider: 56

Open Access: none