Publisert 2014

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-206-3

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Ryeng, Agnete A; Borch, Trude Kristin

Serier : Nofima rapportserie 29/2014

År : 2014

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Arctic Race of Norway er et internasjonalt etapperitt på sykkel som arrangeres i Nord-Norge. Rittet arrangeres etter modell av Tour de France og andre tilsvarende etapperitt i samarbeid med Amaury Sport Organisation (ASO). Det første rittet ble avholdt 8. 11. august 2013 med 4 etapper. Et arrangement som Arctic Race of Norway vil, ved at det fordrer samarbeid mellom næringsaktører og frivillige i flere sektorer (handelsstand, idrett, reiseliv, samferdsel) vil kunne ha betydelige stedsutviklings-, næringslivs- og reiselivseffekter. For å bidra til at disse effektene blir størst mulig er det behov for kunnskapsoverføring mellom arrangementsårene. Vi har gjennom deltakende observasjon, intervjuer og annet materiale (tekst og foto) kartlagt erfaringene fra første år på følgende tema: finansiering, organisering, markedsføring/stedsprofilering, informasjonsarbeid, folkefest, "city dressing", "hot spots" (langs løypa), frivillige, næringsliv, overnatting og samferdsel/trafikkavvikling. For alle disse temaene har vi konkrete anbefalinger til fremtidige etappesteder.