Nofima rapportserie

Prosessutvikling, oppskalering og markedsvurdering; Alternativ matjesproduksjon - Sluttrapport

Skåra, Torstein

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima

Utgave: 25/2014

Antall sider: 8

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-198-1

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

Denne rapporten oppsummerer aktivitetene i og gjennomføring en av FHF-prosjektet «Prosessutvikling, Oppskalering og Markedsvurdering; Alternativ Matjesproduksjon, spesielt med henblikk på prosjekt søknaden.

Prosjektet er gjennomført i henhold til planene, og de økonomiske rammer som forelå.

Produktene som ble produsert ble testet i flere markeder og ble veldig godt mottatt. Det etablert relasjoner med industrielle kunder, og planlegges kommersiell produksjon i 2014.