Publisert 2014

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-198-1

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Skåra, Torstein

Serier : Nofima rapportserie 25/2014

År : 2014

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Denne rapporten oppsummerer aktivitetene i og gjennomføring en av FHF-prosjektet «Prosessutvikling, Oppskalering og Markedsvurdering; Alternativ Matjesproduksjon, spesielt med henblikk på prosjekt søknaden. Prosjektet er gjennomført i henhold til planene, og de økonomiske rammer som forelå. Produktene som ble produsert ble testet i flere markeder og ble veldig godt mottatt. Det etablert relasjoner med industrielle kunder, og planlegges kommersiell produksjon i 2014.

Kontaktpersoner: