Publisert 2014

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-182-0

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Myrnes, Bjørnar; Lindberg, Diana; Carvajal, Ana Karina

Serier : Nofima rapportserie 17/2014

År : 2014

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Prosjektet har tatt utgangspunkt i havet og dets bærekraftige ressurser med tanke på marin bioprospektering. Restråstoff fra fangst av norsk vårgytende sild (NVG-sild) er undersøkt for enzymer, bioaktive peptider og lipider samt funksjonelle proteiner med kommersielt potensiale. En har utviklet ekstraksjonsmåter, implementert målemetoder og påvist mer en 20 ulike enzymer fra tre EC-klasser. Et av enzymene (med esteraseaktivitet) er delvis karakterisert i semi-isolert form og senere helt renset. «Drug»-lignende komponenter er isolert og flere «hits» relatert til alvorlige virale sykdommer er påvist. En ny biosensor-basert metode for isolering av bioaktive peptider fra naturlige ekstrakter blitt etablert. Sildoljeprodusert fra ferskt restråstoff tilfredsstiller kravene til raffinerte fiskeoljer selv om oljen ikke har gjennomgått en renseprosess. Oksydasjonsstatus til oljen ligger langt under verdier rapportert for kommersielle oljer på markedet. Restråstoffet kan også være en kilde for protein til humant konsum men videre undersøkelser er nødvendig for å fjerne all bittersmak.