Nofima rapportserie

Rapport/Report 14/2014

Henriksen, Edgar

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima

Utgave: 14/2014

Antall sider: 49

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-176-9

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

Denne rapporten gir en oversikt over den norske kystfiskeflåten under 21 meter lenge og inngår i et intensjonalt samarbeidsprosjekt om “Kystfiske rundt Nord-Atlanteren“ (“Coastal fishing in the North Atlantic”). Rapporten gir en oversikt over kvotesystemet, fiskerihavner, fartøyenes alder, byggematerialer og motorstørrelse. Fangstdata i verdi og mengde er fordelt på fartøystørrelse, redskap og regioner.