Publisert 2013

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-134-9

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Henriksen, Edgar

Serier : Nofima rapportserie 44/2013

År : 2013

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Denne rapporten er et sammendrag av foredrag holdt for LOs prosjektgruppe i prosjektet "Lønnsom foredling av hvitfisk i Norge – hva skal til?". Foredragene er supplert med relevant litteratur. LO er opptatt av den dårlige lønnsomheten i foredling av hvitfisk som har resultert i mange bedriftsnedleggelser og redusert sysselsetting i sektoren. I arbeidet med å forbedre lønnsomheten til hvitfiskindustrien ønsker LO derfor kunnskap som kan bidra til svar på følgende spørsmål: 1. Hva skal til for å gjøre denne sektoren lønnsom? 2. Hvordan kan det oppnås en rettferdig fordeling av lønnsomheten mellom fiskeflåten og industrien? 3. Hvordan kan det sikres tilgang på råstoff gjennom hele året? Hensikten med prosjektet har vært å bidra til et bredt faglig grunnlag som kan legges til grunn for LO’s innspill til bruk av offentlige virkemidler rettet mot hvitfisksektoren. Prosjektet har hatt mål om å presentere et relevant faktagrunnlag som dekker: · Kartlegging av struktur, sysselsetting og lønnsomhet i hvitfiskindustrien. · Vurdere sentrale offentlige virkemidler som i dag benyttes for å fordele overskudd i ulike ledd av verdikjeden, sikre fordeling av råstoff over året og forbedre lønnsomheten i industrileddet. · Foreslå tiltak som kan bidra til å øke lønnsomheten i hvitfiskindustrien. Det forslås ikke konkrete tiltak. I stedet pekes det på innenfor hvilke områder LO bør vurdere å bidra til at politikken endres.