Publisert 2013

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-051-9

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Borch, Trude Kristin

Serier : Nofima rapportserie 4/2013

År : 2013

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Ifølge destinasjonsselskapet på Senja, Destinasjon Senja, er det per i dag mangelfull kunnskap i reiselivsnæringen på Senja om hvilke muligheter og krav som finnes i sentrale markeder for naturbaserte aktiviteter. Selskapet har ut fra dette ønsket en gjennomgang av hvilke krav som stilles til slike naturbaserte produkter samt en kartlegging av tilgjengelige reiselivsressurser og reiselivsprodukter på Senja som kan anvendes i innretting mot disse markedene. Nofima sin kartlegging av reiselivsressurser på Senja har blitt gjennomført ved hjelp av litteratur-gjennomgang, søk på Internett samt en spørreundersøkelse til de 28 medlemsbedriftene i Destinasjon Senja. Nofima har bidratt med en gjennomgang av etterspørselen i internasjonale og nasjonale reiselivsmarkeder for ulike typer aktivitetsturisme. Fokus har i størst grad vært på aktivitetene vandring, fiske, ski og sykkel. Gjennomgangen ble utført ved hjelp av søk i litteratur/forskning på tematikken naturbasert aktivitetsturisme. I prosjektets konklusjon fremheves betydningen av at naturbaserte nisjeaktiviteter tilrettelegges i form av "bookbare" produkter som er tilpasset kundene ut fra deres ønsker med hensyn på grad av service og ut fra deres ferdighetsnivå på ulike aktiviteter; i reiselivsforskningen omtalt som "degree of recreational specialization". Prosjektets anbefaling er at Senja går videre med en målrettet innsats for utvikling og tilrettelegging for sykkelturisme og at dette gjøres med basis i Senja-fergene ("Boat and bike") og den Nasjonale turistvegen på Senja. Det foreslås med bakgrunn i dette at man går videre med et hovedprosjekt med fokus på sykkel. Prosjektet som har hatt arbeidstittelen "Kunnskapsgrunnlag for utviklingen av aktivitetsturisme på Senja" er et forprosjekt finansiert av VRI-Troms og eid av Destinasjon Senja ved Lena Trulssen. Prosjektleder for FoU-delen av prosjektet hos Nofima har vært forsker Trude Borch.