Nofima rapportserie

Rapport 19/2013, norsk sammendrag

Nygaard, Halvor

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima

Utgave: 19/2013

Antall sider: 29

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-081-6

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

Fiskeri og Havbruksnæringens Landsforening (FHL) har søkt om godkjenning av en ny alternativ metode for prosessering av kategori 2 bi-produkter fra fisk. Metoden består av oppmaling og maursyrebehandling av fisken ved pH ≤4 i ≥24 timer før varmebehandling av fiskeensilasje med partikkelstørrelse ≤10 mm ved ≥85 ⁰C i ≥25 minutter. Metoden ble vurdert av EFSA (BIOHAZ-panel) som konkluderte at risiko knyttet til patogener i biprodukter fra akvakultur ville bli tilstrekkelig redusert hvis kravene i HACCP-planen lot seg gjennomføre i fullskala.
Rapporten beskriver en serie produksjonsforsøk som viste at HACCP-planen var gjennomførbar under realistiske forhold i et fullskala fabrikkanlegg og at relevante patogener ble inaktivert gjennom prosessen.